Kerncijfers

  2018  2017  2016  2015 

2014 

Aantal gepensioneerden 12.076  11.716  11.544  11.354   11.148
Aantal deelnemers 11.256  10.918  10.617  10.320  10.568
Aantal niet-actieve deelnemers 5.381 5.360  5.315  5.496    5.266
Aangesloten ondernemingen 24 23  27  27  26
Pensioenuitkeringen (x € 1 miljoen) 110 105  103  101   99
Pensioenbijdragen (x € 1 miljoen) 94  88  82  84   85
Beleggingen (x € 1 miljoen) 3.884 3.930  3.751  3.413   3.457
Beleggingsresultaat (x € 1 miljoen) -25 199  363  -26   463
Nettorendement op beleggingen -0,7% 5,3%  10.7%  -1,1%   15,9%
Voorziening pensioenverplichtingen (x 1 miljoen) 3.622  3.540  3.596  3.281   3.140
Actuele dekkingsgraad per 31 december 107,1% 110,8%  104.1%  103,8%   109,9%
Indexatie pensioenen niet-actieve deelnemers en gepensioneerden 0,0%* 0,0%  0.0%  0,0%   0,0%
Indexatie actieve deelnemers 0,0%* 0,0%  0.0%  0,0%   0,0%
Pensioenpremie basisregeling 17,4% 17,4%  17,4%  17,9%   17,9%
Franchise (in €) 13.954 13.723  13.545  13.545   13.449

*De indexatie per 1-1-2019 is 0,14%.

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina