Zo wordt uw pensioen betaald!

Bij het pensioenfonds bouwt u een pensioen op waar u straks samen met de AOW nog ongeveer twintig jaar van moet kunnen leven. Niet zo gek dat daar veel geld voor opzij moet worden gezet. U en uw werkgever storten iedere maand samen een premie voor uw pensioen dat genoeg is voor eenderde van uw pensioen. Er is dus meer nodig dan premie alleen. Wist u bijvoorbeeld dat het pensioenfonds circa tweederde van uw pensioen voor u moet verdienen met beleggen? De belangrijkste vragen over de financiering van uw pensioen op een rij.

Waarom is pensioen niet voor 100% zeker?
De media berichten er steeds vaker over: uw pensioen is onzeker. Dat wil zeggen dat de hoogte van uw pensioen geen vast gegeven is. Maar waarom is het pensioen eigenlijk onzeker en waarom hebben we dat zo geregeld? Lees het antwoord op deze vraag.

Krijg ik mijn ingelegde premie straks wel terug?
We weten dat veel mensen zich dit afvragen. Sommige mensen denken zelfs dat ze meer betalen dan ze straks terugkrijgen. Laten we het daarom zo duidelijk mogelijk stellen: in uw pensioenregeling krijgt u gemiddeld drie keer zoveel terug als u inlegt. Uw pensioen wordt voor ongeveer eenderde deel betaald uit premie. Veruit het grootste deel van uw pensioen, circa tweederde, moet door het pensioenfonds worden verdiend met beleggen.

Is beleggen echt nodig? Kan het geld niet veiliger op een spaarrekening worden gezet?
Het pensioenfonds moet het grootste deel van uw pensioen verdienen met het rendement op uw pensioengeld. Dat kunnen we alleen waarmaken door te beleggen. Sparen levert veel te weinig op. Het is uitgesloten dat we daarmee tweederde deel van uw pensioen kunnen verdienen. Als we niet zouden beleggen, dan zou het gevolg dus zijn: een veel lager pensioen of een veel hogere premie.

Het pensioenfonds moet dus veel verdienen met beleggen. Is dat de laatste jaren wel gelukt?
Ja, over de afgelopen vijf jaar hebben we gemiddeld een rendement geboekt van 6% per jaar, ondanks de crisis. Hoe het dan kan dat veel pensioenfondsen het moeilijk hebben? Dat komt door de lage rente en doordat mensen langer leven dan verwacht. Er is veel extra geld voor nodig om dat te financieren. Daar is nooit premie voor betaald en het is ook niet reëel om te denken dat pensioenfondsen dat kunnen compenseren door nog meer te verdienen met beleggen.

Kan het pensioenfonds ook in de toekomst zoveel blijven verdienen voor alle pensioenen?
Dat is niet met zekerheid te zeggen. Het pensioenfonds kan alleen voldoende rendement halen omdat er bewust risico’s gelopen worden. Dat doen we gecontroleerd en zorgvuldig, maar er zijn nooit garanties voor rendementen in de toekomst.

Wat gebeurt er met mijn pensioen als het pensioenfonds minder verdient?
Als we gedurende lange tijd te weinig zouden verdienen met beleggen, dan kan uw pensioen lager uitvallen. U krijgt uw inleg dan niet drie keer terug, maar iets minder. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen houden pensioenfondsen rekening met goede en minder goede jaren. We zijn zelfs verplicht om forse buffers aan te houden, zodat we dergelijke tegenvallers voor een deel kunnen opvangen.

Waarom garandeert een pensioenfonds mij niet een bepaald minimumpensioen?
Omdat zekerheid geld kost. Als we een bepaalde ondergrens zouden garanderen, dan zouden we grotere veiligheidsmarges in moeten bouwen. Daardoor zouden de beleggingsresultaten hoogstwaarschijnlijk afnemen. Met andere woorden: als we u (deels) zekerheid zouden beloven, dan is de kans groot dat we minder zouden verdienen met beleggen dan nodig.

Stopt het beleggingsrisico als ik met pensioen ga?
Nee, ook nadat u met pensioen bent gegaan is het nodig om risico te blijven nemen met beleggen. Want op het moment dat u met pensioen gaat is pas een deel van uw pensioen verdiend met beleggen. Een fors deel moet dan nog worden verdiend. Het pensioenfonds verdient globaal de ene helft tijdens uw werkende leven en de andere helft in de jaren dat u met pensioen bent. En beide delen zijn nodig voor uw pensioen.

 Contact

> Neem contact met ons op
Volg ons via:

 Vraag het Jaquelina