Enter Title

Minimaliseren

Vraag en antwoord over voorwaardelijk pensioen per 1 december 2019 

Wat is voorwaardelijk pensioen?
Bij voorwaardelijk pensioen bestaat het pensioen uit een regulier deel en een voorwaardelijk deel. Het voorwaardelijke pensioendeel is aanvullend. Het komt bovenop het reguliere ouderdomspensioen dat u opbouwt. Het voorwaardelijke deel is in 2006 ontstaan. Toen is door wijzigingen in de wet het prepensioen afgeschaft. De werkgevers en de vakbonden hebben in 2006 afspraken gemaakt om het wegvallen van het prepensioen voor medewerkers te compenseren. Deze compensatie gebeurt met het voorwaardelijk pensioen. Deze regeling wordt ook wel overgangsrecht genoemd. Dit overgangsrecht, -het voorwaardelijk pensioen- geldt alleen voor mensen die al op 31 december 2005 pensioen opbouwden bij SPOV en die voldeden aan de toen geldende voorwaarden.
Wie na 31 december 2005 is gestart met pensioen opbouwen heeft geen voorwaardelijk deel, alleen het reguliere deel. 

Waarom wordt mijn voorwaardelijk pensioen aangepast?
Op dit moment blijkt dat het geld dat door werkgevers en de vakbonden is afgesproken, niet voldoende is. De huidige lage rente is de belangrijkste reden hiervoor.

Gaat deze aanpassing over mijn hele pensioen?
Nee, het gaat alleen om het deel voorwaardelijk pensioen (ook wel bekend als overgangsrecht). Uw AOW en uw ouderdomspensioen blijven ongewijzigd.

Waar kan ik zien wat dit betekent? 
- Bouwt u pensioen op? Kijk op MijnSPOV wat uw totale pensioen is.

  Vanaf 7 december 2019 ziet u hier uw aangepaste pensioenbedrag.
- Bent u ex-partner? Kijk op uw eerstvolgende pensioenoverzicht. 

Is dit de enige aanpassing op het voorwaardelijk pensioen?
Dit deel van uw pensioen blijft voorwaardelijk. De afspraak blijft gelden dat er voldoende geld in kas moet zijn om dit deel van uw pensioen uit te keren. Werkgevers en vakbonden kunnen verdere aanpassingen niet uitsluiten. In november 2020 bekijken zij opnieuw of er voldoende geld in kas zit. Dan besluiten zij ook of er verdere aanpassingen nodig zijn in de hoogte van het voorwaardelijk pensioen van de mensen die nog in dienst zijn per 31 december 2020.

Waarom zie ik in het Pensioenregister andere pensioenbedragen dan in het Uniform PensioenOverzicht en in MijnSPOV?
In het Pensioenregister staan alleen de onvoorwaardelijke aanspraken van het bereikbaar pensioen. Het voorwaardelijke pensioen wordt daar niet getoond. Het voorwaardelijk pensioen komt dus nog bovenop de bedragen in het Pensioenregister.

Wie beslist er over de aanpassing van het voorwaardelijk pensioen?

De werkgevers en vakbonden beslissen hierover. SPOV voert de pensioenregeling uit.

Wanneer wordt mijn voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk?

- Bouwt u pensioen op? Dan wordt het voorwaardelijk pensioen toegekend als u uit dienst treedt, met pensioen gaat of uiterlijk op 31 december 2020. Als het wordt toegekend dan is het onderdeel van uw reguliere pensioen.
- Bent u een ex-partner? Dan wordt het voorwaardelijk pensioen toegekend als uw ex-partner uit dienst treedt, met pensioen gaat, overlijdt of uiterlijk op 31 december 2020.

Hoe werkt het voorwaardelijk pensioen?
SPOV voert namens sociale partners een overgangsregeling uit. Deze regeling is alleen voor een beperkte groep deelnemers die al op 31 december 2005 deelnemer waren en die voldeden aan de toen geldende voorwaarden. SPOV kent voor deze groep werknemers extra pensioen toe. Voor deze overgangsregeling wordt aparte premie geïnd. Daarmee wordt een vermogen gevormd dat gescheiden is van het vermogen van SPOV. De financiering van het voorwaardelijk pensioen (overgangsrecht) vindt dus niet plaats vanuit het vermogen van SPOV. Het extra pensioen wordt toegekend bij pensioeningang of bij ontslag maar uiterlijk op 31 december 2020. Voorwaarde voor het toekennen is dat er voldoende geld aanwezig is. 

Heeft het zin om bezwaar te maken?
U kunt geen bezwaar maken. Dit besluit gaat over het voorwaardelijk pensioen. Over het voorwaardelijke deel van uw pensioen hebben de werkgevers en de vakbonden in 2006 aparte afspraken gemaakt. Een belangrijke afspraak is dat u dit aanvullende pensioen alleen kunt ontvangen als er voldoende geld is om het uit te keren. Werkgevers en vakbonden beslissen hierover. SPOV voert de pensioenregeling uit.

Meer vragen?
Wanneer u meer vragen heeft over de financiering van het voorwaardelijk pensioen, neemt u dan contact op met SPOV. Wij beantwoorden uw vragen, zo nodig in overleg met uw werkgever.

 Contact

> Neem contact met ons op

Volg ons via: